Joga v dennom živote

Systém Joga v dennom živote

Systém Joga v dennom živote je ucelený systém fyzických, dychových, relaxačných a meditačných techník. Rovnako zahŕňa ďalšie špeciálne jogové techniky ako napr. bandhy a mudry. Joga v dennom živote je vhodná pre každého bez ohľadu na vek a telesnú konštitúciu. Vychádza z klasickej cesty jogy s prispôsobením na potreby moderného človeka. Cieľom systému Joga v dennom živote je pomôcť získať a zlepšiť telesné, duševné, sociálne a duchovné zdravie a dosiahnuť harmóniu.


Joga – harmónia tela, mysle, duše
Prianím každého človeka je žiť v harmónii sám so sebou a so svojím okolím. V dnešnej dobe sa v mnohých oblastiach života na nás kladú stále väčšie fyzické a psychické nároky. Následkom toho stále viac ľudí trpí zdravotnými problémami, napätím, nervozitou, poruchami spánku, stresom, prejavujú sa nepriaznivé dôsledky jednostranného telesného zaťaženia a nedostatku pohybu. Z týchto dôvodov majú v súčasnosti veľký význam metódy a techniky, ktoré pomáhajú upevňovať a zlepšovať zdravie, ako aj obnovovať telesnú, psychickú a duševnú harmóniu. Systém Joga v dennom živote ponúka v tejto oblasti alternatívnu možnosť ako pomôcť sám sebe.

Slovo joga môžeme preložiť ako rovnováha alebo harmónia. Cieľom jogy je teda udržovať organizmus v rovnováhe, prípadne ho do nej navracať. Jogové cvičenia pomáhajú dosiahnuť zdravie vo všetkých jeho podobách pomocou súboru špeciálnych, citlivo zostavených telesných, dychových, relaxačných a meditačných cvičení. Z tohto pohľadu pôsobia jogové cvičenia nielen ako prevencia mnohých ochorení, ale aj ako kompenzácia jednostranných fyzických záťaží.


Využitie jogy
V súčasnosti sa joga intenzívne využíva v oblastiach medicíny, školstva, športu. Na Slovensku je systém jogových cvičení autora Paramhans Svámi Mahéšvaránandu známy od roku 1973. Od roku 1991 je známy ako Systém Joga v dennom živote.
Systém je využívaný v rehabilitačných a zdravotníckych zariadeniach, napr. v kúpeľoch Trenčianske Teplice, Bardejov a Piešťany ako aj pri relaxačných a ozdravovacích pobytoch a seminároch. Vzniklo niekoľko nezávislých výskumných projektov s využitím jogy zameraných na kompenzáciu jednostrannej záťaže športovcov, na ich relaxáciu a na zlepšenie koncentrácie a vnútornej rovnováhy pred súťažami. Veľa pedagógov využíva jogové cvičenia pri práci s deťmi v školách rôznych stupňov a typov, ako aj pre vlastnú regeneráciu.
Systém Joga v dennom živote má akreditáciu Ministerstva Školstva SR.


Prečo cvičiť Jogu v dennom živote
Rastúce fyzické a psychické nároky, nedostatok vnútornej pohody a rovnováhy, civilizačné choroby, vznik závislostí – to sú fenomény, ktoré sprevádzajú náš každodenný život. Čoraz častejšie nás trápia:
- stres, nervozita, poruchy spánku
- častá únava, depresie
- problémy s koncentráciou
- nesprávne držanie tela a dýchanie
- bolesti chrbta a kĺbov
- zlá telesná kondícia a nedostatok pohybu
- zlé stravovacie návyky

Jedným z východísk, ako dosiahnuť zmenu k lepšiemu sú jogové cvičenia.

Prihláste sa emailom na bratislava@jogavdennomzivote.sk

Rozvrh

Deň
Čas
Info
Hala
streda
17:00-20:00
č.2
copyright © 2012 - 2024 sportcentrumamelia.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.